Trong phần 13 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quá trình sản xuất máy biển áp - một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại, cách làm ra vỏ ốc quế làm tăng thêm hương vị của kem, cách tạo nên lều rơ moóc tiện lợi cho du lịch, công thức tạo nên xi đánh giày và cuối cùng là quy trình để tạo nên kìm.