Trong phần 18 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất những chiếc ống nối, thiết kế cơ khí đặc biệt trong chiếc hộp âm nhạc, cấu tạo của máy xay hạt tiêu, quy trình làm ra những chiếc bánh răng thường được sử dụng trong vận hành máy móc và cuối cùng là cách thức người ta làm ra một chiếc cột lái ô tô.