Trong phần 29 seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất gạch ngói bê tông, kính trượt tuyết, cabin điều khiển cần cẩu, sản xuất các bức tượng nhỏ bằng sứ tráng lệ, và cuối cùng là những chiếc xe chạy bằng dầu diesel.