Với điều kiện khí hậu nắng nóng, mưa nhiều, ảnh hưởng từ hơi muối, gió biển thì làm sao xây dựng được không gian sống tốt nhất ở khu vực ven biển. Chúng ta cùng đi tìm hiểu xem người dân ở nơi đây đã có những tập tục, cách thức xây dựng nhà như thế nào, và đặc biệt hơn là những chia sẻ của các kiến trức sư và chuyên gia để giúp cho chúng ta xây dựng một không gian sống tốt nhất ở vùng khí hậu này.