Mời quý vị và các đồng chí cùng về xã biên giới Quang Long, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng để tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và BĐBP trong chương trình Biên cương xanh: "Nỗ lực để vươn lên".