Sư đoàn Không quân 371 là đơn vị được giao nhiệm vụ bay trình diễn mở màn cho hoạt động Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Từ nhiều tháng nay, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị để có những màn trình diễn ấn tượng nhất. Ngay sau đây là ghi nhận công tác huấn luyện tại Trung đoàn Không quân 927.