Ngày 10/11/2022, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng liên bang Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác quốc phòng.