Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với gần 89% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.