Theo Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, ngày mai, 9/11/2022, lần đầu tiên các đại biểu Quốc hội sẽ tham gia thảo luận phiên toàn thể tại hội trường Diên Hồng về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ có phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Thời gian qua, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương đều thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng dự án Luật Phòng thủ dân sự với các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.