Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn sáng 09/11 đã kiểm tra, nắm tình hình công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 tại Quân chủng Phòng không - Không quân.