Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời dành sự quan tâm đặc biệt, sự quan tâm đó không chỉ là nhiều lần Bác về thăm mà Người vẫn luôn quan tâm, theo dõi từng bước phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh một tình cảm đặc biệt, Bác Hồ cũng chính là người đã đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh khi sát nhập tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng. Vùng đất rộng lớn và yên bình đó đã nhiều lần được đón Bác Hồ về thăm với những lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc.