Nội dung chính có trong chương trình Quán thể thao - Số 16: "Nhiều CLB lớn thất bại tại các Cúp Châu Âu"