Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 01/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Những thách thức trong việc chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.

- Nhóm nhạc Dragon Plus U50 hát nhạc thiếu nhi.

- Salzburg - Thành phố đẹp nhất nước Áo.