Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 15/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Loay hoay đi tìm quy chuẩn sữa học đường.

- Gặp gỡ Đào nương Kim Ngọc - Viên ngọc quý của nghệ thuật ca trù.

- Hình ảnh ấn tượng: Độc đáo trang trại khổng lồ trên mái nhà tại New York.