Rubik Cuộc sống ngày 18/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất và sử dụng pháo hoa nhà máy Z121.

- Làng hương truyền thống tất bất cuối năm.

- Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tấp nập khách.