Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 18/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch ở khu vực phía Nam.

- Gặp gỡ cô giáo đấu giá tranh mình vẽ để làm từ thiện.

- Hình ảnh ấn tượng: Cuộc thi khắc bí ngô dưới nước nhân dịp Halloween.