Hằng năm, ngay sau khi kết thúc mùa huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9 lại nhanh chóng bước vào các chương trình huấn luyện chuyên ngành và nội dung nâng cao khác. Hiện nay, Nam bộ sắp bước vào cao điểm mùa mưa, bão, các nội dung huấn luyện của đơn vị càng bám sát thực tiễn hơn để vừa hoàn thành niệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa cơ động giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.