Trong trận mưa lũ vừa qua, huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị có hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm héc-ta hoa màu của nhân dân bị thiệt hại nặng. Ngay sau khi lũ rút, gần 700 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân khu 4 đang được huy động để giúp bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.