Đội hình trực thăng hiện đại này sau những chuyến bay dài sẽ được bảo dưỡng tại Trung tâm kỹ thuật hàng không, thuộc Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18. Những người lính bay và cả đội ngũ nhân viên kỹ thuật đều hiểu rằng, thắng lợi trên không bắt nguồn từ mặt đất.