Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ góp phần tiếp thêm sự hào hứng cho học sinh trong học tập mà còn nâng cao sức khỏe và phát triển những kỹ năng cần thiết. Tại chương trình giáo dục phổ thông mới, các tiết học ngoại khóa được tăng cường, trong đó, các hoạt động không chỉ mang tính vui chơi, giải trí mà được tổ chức theo hướng tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và trang bị kỹ năng sống, qua đó, giúp các em học mà chơi, chơi mà học.