Rất nhiều yêu cầu mới đặt ra thử thách lớn hơn đối với các kíp chiến đấu trong đợt bắn đạn thật năm nay, trong đó có việc huấn luyện để bộ đội sát hơn với thực tiễn chiến đấu. Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những đơn vị triển khai tích cực công tác huấn luyện, với quyết tâm giành kết quả cao nhất trong đợt diễn tập bắn đạn thật sắp tới.