Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp trước, dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được chỉnh lý, hoàn thiện và sẽ được Quốc hội thảo luận trong phiên họp ngày 05/11. Dự án luật này ra đời nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc giúp cho lực lượng Cảnh sát biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.