Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi tất cả các bộ, ngành, địa phương cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết khác vào lúc 20h30 - 21h30 tối hôm nay nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.