Đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã nhấn mạnh “Trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất, quân đội luôn đồng hành sát cánh với nhân dân”. Thực tế đã chứng minh, trong khi một số quốc gia còn lúng túng trong việc tiếp nhận công dân của nước mình ở vùng có dịch trở về nước, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham mưu cho chính phủ xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch. Chỉ trong vài ngày, các doanh trại quân đội trên cả nước đã được dồn dịch, sắp xếp để sẵn sàng tiếp nhận hơn 37.200 công dân. Đến nay đã có hơn 2.700 công dân vào cách ly tại các doanh trại quân đội. Cuộc sống ở nơi cách ly thì không thể nào đầy đủ như ở nhà, nhưng quân đội luôn cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất cho nhân dân.