Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 11:

- Team Flash thay máu lực lượng.

- SofM thể hiện đẳng cấp tại CKTG 2020.

- Mina Young bị kỷ luật nặng.