Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 9:

- Game thủ liên quân mobile bị cấm thi vĩnh viễn.

- Bibi người khổng lồ của làng AOE Việt Nam.

- Huy Popper người truyền lửa cho Liên quân mobile.