Những chuyển động đáng chú ý của đời sống thể thao trong nước cũng như quốc tế có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 76:

- Đoạn kết nào cho mối lương duyên giữa Messi và Barcelona?

- Sứ mệnh truyền đam mê của quả bóng vàng Việt Nam 2008.