Những chuyển động đáng chú ý của đời sống thể thao trong nước cũng như quốc tế có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 78:

- Bóng đá nữ Việt Nam vẫn chờ một bệ phóng để vươn tầm tới Châu Âu.

- Nguyễn Ngọc Hảo, người cận vệ già của bóng đá Thành Nam.