Thể thao sức sống và đam mê - Số 6 có những nội dung chính sau đây:

- Billiards pool: Môn thể thao phổ biến tại Việt Nam.

- Trải nghiệm Billiards pool với bạn Huyền Trang.

- Tư vấn của bác sĩ cho người chơi Billiards pool.

- Công nghệ Hawk Eye áp dụng vào môn Billiards.