Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 02/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN và Hoa Kỳ.

- Giải quyết tình trạng người dân di cư tự do.

- Hà Nội: Cá chết trắng ở hồ Tây.

- Bãi đỗ xe thông minh - Lối thoát cho tình trạng quá tải tại các bãi đỗ xe.

- Chuyện 36 cột điện ở xã nông thôn mới Vĩnh Quỳnh (Hà Nội).