Thời sự Quốc phòng ngày 04/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ kiểm tra tại Sơn La và Điện Biên.

- Quân khu 2 phát triển đảng viên là người dân tộc ít người.

- Mùa thu về ở Vũng Chùa - Đảo Yến.

- Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm môi trường sau sự cố cá chết ở Hồ Tây.

- Hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.