Thời sự Quốc phòng ngày 09/7/2017 có những nội dung chính như sau:

- Chương trình nghệ thuật "Tri ân đồng đội".

- Việt Nam và Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng.

- Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 diễn tập thực binh bắn đạn thật.

- Du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu 13 triệu khách quốc tế.

- Ứng xử như thế nào với các yếu tố bạo lực trong các lễ hội.