Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 01/7/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân xây mới 1.700 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động huấn luyện cứu hộ, cứu nạn.

- Giá bán lẻ sữa phải niêm yết công khai.

- Đẩy mạnh xen canh để nâng cao thu nhập cho người trồng dừa.