Thời sự Quốc phòng ngày 22/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI.

- 40 năm "con đường cứu nước" của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

- Sức mạnh mới của UAV quân sự Việt Nam.

- Ngày thi đầu tiên: đề thi vừa sức, thí sinh "dễ thở".

- Bình Định công bố kết quả thẩm định tàu vỏ thép đóng theo nghị định 67.

- Cần sớm tìm ra nguyên nhân ngao chết hàng loạt tại Hải Phòng.