Thời sự Quốc phòng ngày 27/6/2017 có những nội dung chính sau đây:
- Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm.

- Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật tên lửa, tăng thiết giáp.

- Quân đội tham gia làm kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng.

- Phú Yên: Hồ thủy lợi bị thấm, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ.

- Hà Nội: Khó khăn trong giảm quá tải cho năm học mới.

- Bình Định: Các chủ tàu khởi kiện Công ty Đại Nguyên Dương.