Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 29/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Tiền Giang.

- Các nước Asean bàn về an ninh khu vực.

- Hiệu quả từ việc quân đội tham gia làm kinh tế.

- Băn khoăn của các bệnh viện khi liên thông xét nghiệm.

- Taxi truyền thống: Có thế không phá sản vì Uber, Grab mà vì chính sách.