Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 28/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 

- Tham mưu xử trí kịp thời các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

- Ở đâu có yêu thương, nơi đó là gia đình 

- Năng suất dừa Bến Tre sụt giảm nặng vì ảnh hưởng của hạn mặn