Thời sự Quốc phòng ngày 11/7/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và tặng quà thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng.

- Hiệu quả hiệp đồng của Lữ đoàn 125 trong huấn luyện chiến đấu.

- Quân khu 2 đẩy mạnh công tác chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình sắp xả lũ.

- Liên thông xét nghiệm: Thiếu niềm tin giữa các bệnh viện.