Thời sự Quốc phòng ngày 12/7/2017 có những nội dung chính như sau:

- Bộ trưởng Quốc Phòng làm việc tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

- Giao lưu biên giới Việt Nam - Lào sẽ diễn ra từ 22-24/7.

- Năm cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn.

- Ra mắt công trình tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội.