Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 24/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Làm tốt công tác chính sách đối với người có công là mệnh lệnh từ trái tim.

- Sẵn sàng cho Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

- Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển cho địa phương.

- Phổ điểm THPT 2022: Không còn "mưa" điểm 10.