Chương trình Giai điệu thao trường ngày 05/05/2019 xin mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tới thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn Quân Tiên phong, Binh đoàn Quyết thắng .