Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong tháng 6 này, cả công suất cực đại và sản lượng tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia.