Trong những năm qua, đồn biên phòng Thàng Tín - Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, giúp đỡ bà con các dân tộc trên địa bàn xã Thàng Tin, huyện Hoàng Su Phì xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với đó là việc triển khai những dự án khuyến nông, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay con giống phát triển đàn gia súc, động viên bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tới nay, nhiều hộ gia đình khó khăn ở Thàng Tín đã có cuộc sống ổn định, bà con đoàn kết chăm chỉ làm ăn trên từng mảnh rừng, ruộng lúa của mình và chung tay cùng bộ đội bảo vệ biên giới của Tổ quốc.