"Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần...", khi Trung ương Đoàn phát động phong trào trên toàn quốc thì tinh thần nhập ngũ như triều dâng, thác đổ. Hàng ngàn sinh viên đã rời giảng đường để đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ đã tạo nên một phong trào xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc.