Thành lập năm 2002, Mường Nhé là huyện khó khăn nhất tỉnh Điện Biên, xuất phát điểm thấp, đời sống của người dân rất khó khăn, tỉ lệ đói nghèo trên 90%. Xong với những nỗ lực, quyết tâm vượt qua thách thức của Đảng, chính quyền và nhân dân, sau 18 năm thành lập huyện Mường Nhé đã có những đổi thay mạnh mẽ.