Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có từ lâu đời, được quận Đồ Sơn khôi phục từ năm 1990 và năm 2012 được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng vạn khách trong và ngoài nước. Đằng sau những màn đấu hay tạo “thương hiệu” chọi trâu Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng, không thể không nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi.