Phóng sự ảnh - Số 2866: Vẻ đẹp phong cảnh qua ống kính Đào Ngọc Cảnh.