Khoá huấn luyện giảng viên vận hành trang bị Công binh hạng nặng được Việt Nam chủ trì triển khai tại Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh). Khoá huấn luyện nằm trong chương trình hợp tác Đối tác ba bên (TPP) giữa Việt Nam, Liên hợp quốc và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì một khoá huấn luyện nâng cao mang tầm quốc tế và đối tượng học viên là các giảng viên có khả năng đào tạo, huấn luyện và tổ chức huấn luyện về vận hành trang bị công binh hạng nặng sau khi hoàn thành khoá học.