Kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc - Tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, Việt Nam luôn cố gắng nỗ lực và có nhiều đóng góp, tham gia nhiều cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tổ chức. Trong bối cảnh Hội đồng bảo an gặp phải nhiều vấn đề an ninh phức tạp và nhiều thách thức, Việt Nam nổi lên như một quốc gia đã và đang đạt được nhiều thành tựu và là cầu nối trung gian giải quyết xung đột, và nâng cao tính minh bạch của Hội đồng bảo an.