Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật: "Xin chớ vô tình với người hi sinh" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.